Obóz Naukowy w Dobkowie  - październik 2014

Przez cudowne trzy dni mieszkaliśmy w Schronisku Młodzieżowym, gdzie odbywały się zajęcia. Na warsztatach matematycznych z mgr Anną Kuraś zajmowaliśmy się funkcją liniową. W ramach zajęć z psychologii przeszliśmy trening interpersonalny, który prowadziła mgr Mariola Obrzut. Pobyt umiliły podchody i ogniska oraz zajęcia z bibułkarstwa (pod okiem pani Grażyny Grabskiej powstały piękne kwiaty, które zdobią obecnie salę nr 4). Obejrzeliśmy Organy Wielisławskie, a także najcenniejszy zabytek gminy z unikatowymi w skali kraju polichromiami, pokrywającymi ściany świątyni. Ważną atrakcją turystyczną regionu jest też wieża widokowa i ruiny dawnego kościoła cmentarnego w Podgórkach. Obóz zakończyło wspaniałe śniadanie - jajecznica na szynce. Aż żal było wyjeżdżać…
klasa 2a