OBCHODY 75. ROCZNICY POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO


26 września 2014 roku w naszej szkole odbyły się obchody związane z 75. rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Od rana, na korytarzach parteru szkoły mogliśmy zdobyć informację na temat struktur wchodzących w jego skład, dzięki uczniom, którzy przygotowali specjalne stanowiska. Następnie została przedstawiona prezentacja podsumowująca wszystkie informacje, a po niej inscenizacja przygotowana wspólnie przez ochotników z VI LO i Gimnazjum nr. 1 pod opieką pana Jerzego Janickiego instruktora ZHP, Naczelnika Poczty Harcerskiej Legnica. Liczne efekty specjalne, wybuchy, walki, opatrywanie rannych sprawiły, że uczestnicy przenieśli się w klimat tamtych lat. Dziękujemy paniom organizatorkom, p. Annie Majewskiej oraz p. Danucie Boroch, które sprawowały opiekę nad sprawnym przebiegiem uroczystości. Dziękujemy również pani Dorocie Górze - Pachoń, nauczycielce języka niemieckiego, która wraz z uczniami przygotowała informacje o katach Warszawy i rozkazach okupantów niemieckich wobec Polaków.Miło nam poinformować, że informacja o naszych uroczystościach związanych z 75. rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego znalazła się na PORTALU EDUKACYJNYM IPN  (KLIK)