WARSZAT 1. "CZY SŁYSZYSZ SIEBIE?"


Pierwszym krokiem do rozumienia innych ludzi jest rozumienie siebie, dlatego zajęcia warsztatowe zaczynamy od kontaktu z samym sobą. Celem ćwiczeń jest pełne słyszenie siebie, rozpoznawanie sygnałów z ciała, uczuć, myśli i potrzeb, zwiększanie wrażliwości na samego siebie. Brak umiejętności słyszenia siebie powoduje, że nie rozumiemy swoich zachowań, nie potrafimy znaleźć przyczyny wewnętrznego niepokoju czy napięcia, uzależniamy się od opinii innych ludzi albo wypełniamy czas niezliczoną ilością zajęć, by potwierdzić swoje istnienie.


Warsztat 5

Zajęcia dotyczą budowania relacji z drugim człowiekiem. Takie relacje zawsze polegają na wymianie. Możemy wymieniać się nic nieznaczącymi gestami albo nawiązywać głębokie kontakty, budować przyjaźnie, dawać sobie wsparcie. Celem ćwiczeń jest większa świadomość siebie i swoich reakcji w kontakcie z innymi ludźmi poprzez ekspresję oczu, gesty, dotyk, otwartość na drugą osobę, budowanie wzajemnego zaufania. Chodzi o kontakt, który stanie się znaczącym doświadczeniem osobistym dla obu stron, bo tylko wtedy zaspokajamy swoje potrzeby emocjonalne.


WARSZTATY Z KOMUNIKACJI

Dobra komunikacja jest podstawowym warunkiem budowania właściwych relacji z drugim człowiekiem. Jeśli potrafimy skutecznie porozumiewać się, nabieramy przekonania, że poradzimy sobie w każdej sytuacji. Ważne jest jednak, by rozumieć procesy zachodzące podczas rozmowy. Na początek zajęliśmy się więc komunikacją jednokierunkową i dwukierunkową. Przyjrzeliśmy się skuteczności obu (patrz zdjęcia poniżej), badaliśmy też jakość relacji z drugim człowiekiem na różnych poziomach komunikacji.


WARTO PRZECZYTAĆ.

Bruno Bettelheim „Cudowne i pożyteczne – o znaczeniach i wartościach baśni”

Dlaczego dzieci kochają baśnie o Czerwonym Kapturku, Królewnie Śnieżce czy Kopciuszku? Dlaczego mogą w kółko słuchać swojej ulubionej opowieści, nawet wtedy, gdy znają ją już na pamięć? Bruno Bettelheim odpowiada na te pytania, udowadnia, że baśnie wyrażają poprzez przygody bohaterów wewnętrzne przeżycia dzieci, opowiadają o ich lękach, budują wiarę w to, że dziecko sobie z nimi poradzi i wskazują, w jakim kierunku powinno podążać. Danuta Danek nazwała tę książkę „elementarzem człowieczym”. Ta lektura pozwoli Ci lepiej zrozumieć siebie, wracając do własnego dzieciństwa, możesz odkryć to, co ukształtowało Ciebie takim, jakim jesteś. Może czeka Cię fascynująca przygoda?